Nezávazná poptávka

Vláknobetony

Vláknobetonové podlahy jsou betonové podlahy, kde klasickou výztuž pomocí sítí nebo drátků nahrazujeme výztuží polymerovými vlákny.

Každý návrh na vláknobetonovou podlahu podkládáme statickým výpočtem, který vychází ze zadání zákazníka na provoz budoucí podlahy. Statický návrh upřesňuje tloušťku desky, třídu betonové směsi, typ a množství výztuže.

Povrch betonu, který je strojně zahlazen rotačními hladičkami, doporučujeme v případě požadavku na vysokou odolnost a bezprašnost opatřit vsypem, popř. stěrkou nebo nátěrem.

Do tří dnů po betonáži je provedeno prořezání dilatačních spar v rastru určeném statikem a vyplnění spar PVC profilem nebo PU tmelem.

Výhody strojně hlazených vláknobetonových podlah

 • odpadá náročná a složitá montáž sítí
 • trojrozměrná síť vláken umožňuje efektivní rozložení zátěže
 • nevznikají problémy s korozí
 • výrazné snížení smršťování
 • minimální pořizovací náklady vláken
 • ekologicky nezávadné
 • rychlost pokládky
 • denní výkon až 2.000 m²/den
 • rovinatost podlahy dle DIN 18202
 • mechanická odolnost
 • bezprašný povrch
Vláknobetony
Vláknobetony