Nezávazná poptávka

Drátkobetony

Drátkobetonové podlahy jsou betonové podlahy, kde klasickou výztuž pomocí sítí nahrazujeme rozptýlenou ocelovou výztuží – drátky.

Rozptýlená ocelová výztuž eliminuje vznik trhlin v rané fázi zrání betonu, výrazně zvyšují rázovou odolnost betonové podlahy a zvyšují odolnost hran dilatačních spar vůči dynamickému namáhání.

Každý návrh na drátkobetonovou podlahu podkládáme statickým výpočtem, který vychází ze zadání zákazníka na provoz budoucí podlahy. Statický návrh upřesňuje tloušťku desky, třídu betonové směsi, typ a množství rozptýlené výztuže.

Povrch betonu, který je strojně zahlazen rotačními hladičkami, doporučujeme v případě požadavku na vysokou odolnost a bezprašnost opatřit vsypem, popř. stěrkou nebo nátěrem.

Do tří dnů po betonáži je provedeno prořezání dilatačních spar v rastru určeném statikem a vyplnění spar PVC profilem nebo PU tmelem.

Výhody strojně hlazených drátkobetonových podlah

  • odpadá náročná a složitá montáž sítí
  • ocelová výztuž je rozptýlená v celé tloušťce desky
  • rychlost pokládky
  • denní výkon až 2.000 m²/den
  • rovinatost podlahy dle DIN 18202
  • mechanická odolnost
  • bezprašný povrch
Drátkobetony
Drátkobetony
Drátkobetony
Drátkobetony
Drátkobetony
Drátkobetony