Nezávazná poptávka

Parking systém

Povrchové úpravy v garážích a garážových stáních jsou tvořeny především epoxidovými/polyuretanovými nátěry a stěrkami, které odolávají danému mechanickému zatížení, možným úkapům ropných produktů (olej, pohonné hmoty) a v neposlední řadě i chemickému zatížení od posypových solí.

V garážích jsou běžně používané epoxidové nátěry a stěrky, obvykle s protiskluznou úpravou.

Součástí dodávaných systémů je provedení vodorovného dopravního značení dle požadavků projektanta.

Základní parking systém

Základní protiskluzný systém pro pojezdové a parkovací plochy. foto QS epoxy

Parking system I tl. 1,5mm

Trhliny překlenující elastický, hydroizolační podlahový systém pro pojížděné parkovací plochy, pojezdové rampy, lávky, terasy a všude tam, kde je požadována schopnost překlenutí statických trhlin v podkladu (dle ČSN EN 1062-7 příloha A, ČSN EN 1504-2 tabulka 6 A2 ) do 0,3 mm - se zaručenou vodotěsností.

Parking system II tl. 2mm

Trhliny překlenující pružný hydroizolační podlahový systém pro pojížděné parkovací plochy, pojezdové rampy, lávky, terasy a všude tam, kde je požadována schopnost přemosťování statických trhlin dle ČSN EN 1062-7, Příloha A a C1 do 0,5 mm se zaručenou vodotěsností.

Parking system III tl. 3,5 – 4mm

Pětivrstvý trhliny překlenující pružný hydroizolační podlahový systém pro pojížděné parkovací plochy-střechy, pojezdové rampy, lávky, terasy. Parking system 3 má schopnost přemosťování statických trhlin dle ČSN EN 1062-7,příloha A a C1 do 1,25 mm se zaručenou vodotěsností. Překlenuje dynamické trhliny do 0,55 mm dle ČSN 1062-7, dle přílohy B1, dle třídy B 4.1.

Parking systém IV tl. 2-3mm

Trhliny překlenující pružný hydroizolační podlahový systém pro pojížděné parkovací plochy, pojezdové rampy, lávky, terasy. Parking systém 4 má schopnost přemosťování statických trhlin při -10°C dle ČSN 736242, příloha C do 2 mm. Překlenuje dynamické trhliny do 0,5 mm dle ČSN 1062-7, dle přílohy B1, dle třídy B 4.1.