Stěrky se vsypem barevných křemičitých písků

Systém vyvinutý jako mechanicky a chemicky velmi odolný a zároveň dekorativní finální vrstva. Stěrky můžou být prováděny v hladké nebo protiskluzné úpravě. Zákazník si může sám zvolit vhodnou kombinaci barevných písků dle vzorkovníku.

Technologický postup:

  • příprava povrchu
  • provedení penetrace (spojovací můstek) se zásypem barevným křemičitým pískem
  • aplikace finální uzavírací transparentní vrstvy
  • případný prořez a tmelení dilatací trvale pružným PU tmelem

Denní výkon jednoho technologického kroku až 2.000m2.

Je možné provést nátěr soklů epoxidovou barvou dle RAL. Fabiony je možné provést směsí barevných písků jako finální podlaha.