Samonivelační epoxidová/polyuretanová stěrka s hladkým povrchem o tloušťce 2-3mm, elektrostaticky vodivá se svodovým odporem 104-106 Ohm nebo dle požadavku zákazníka. Jedná se o podlahy zajišťující ochranu před nebezpečnými účinky statické elektřiny. Používá se všude tam, kde je potřebné odvedení elektrostatického náboje, přísné hygienické požadavky, jednoduchá dekontaminace, vysoké nároky na hladkost povrchu.

Je aplikována v laboratořích, jaderných elektrárnách, centrálách řídících systémů, operačních sálech, skladech výbušných materiálů a explozivních látek.

Technologický postup:

  • příprava povrchu
  • provedení penetrace (spojovacího můstku)
  • provedení vodivého nátěru
  • napojení zemnících svodů
  • provedení finální antistatické vrstvy
  • případný prořez a tmelení dilatací trvale pružným PU tmelem

Denní výkon jednoho technologického kroku až 2.000m2.

Je možné provést nátěr soklů, případně provedení fabionů.