Bourání – v případě, že již není možné stávající, nevyhovující podlahovou konstrukci sanovat a dále využívat, provádíme její kompletní vybourání. Součástí vybourání konstrukce je také likvidace suti včetně kontaminovaných částí.

Po vybourání konstrukce navrhneme a zhotovíme Komplexní přípravu podkladů pro provedení nových podlah včetně hutnění podloží, tloušťky nové konstrukce a jejího vyztužení doložené statickým výpočtem.