Příprava povrchu

Souběžně s nárůstem požadavků na přípravu povrchů se zabýváme bezprašným otryskáváním, frézováním, broušením, vybouráváním a odstraňováním nánosů barev a jiných starých nevyhovujících povrchů.