Jímky, montážní jámy

Sanace provádíme na starých a již nevyhovujících jímkách a montážních jámách ve kterých hrozí únik nebezpečných látek do podkladních konstrukcí. Správně provedenou sanací zabráníme průsaku těchto nebezpečných látek. Sanační systémy se vyznačují vysokou chemickou odolností.

Sanace provádíme odstraňováním degradovaných vrstev betonu a jejich reprofilací, tryskáním vysokotlakým vodním paprskem, ochrannými nátěry obnažených výztuží betonů proti vlivům počasí a koroze, zesilování železobetonových konstrukcí formou speciálních sanačních stěrek a izolací.

Oblast použití: montážní jámy v automobilovém průmyslu, záchytné jímky v chemickém a strojírenském průmyslu, ČOV.

"Nejefektivnějším způsobem sanace je prevence poruch"