Rodinné domy

Naše firma je schopná zrealizovat jakýkoliv typ rodinného domu dle přání zákazníka. Naši odborní zaměstnanci ochotně s budoucím zákazníkem projednávají jeho představu o vzhledu, využití a umístění domu a to výběrem z katalogu nebo vytvořením studie dle požadavků.

Po objednání můžeme zajistit pro zákazníka všechny potřebné úkony k získání stavebního povolení – počínaje projektovou dokumentací včetně umístění stavby na pozemku přes stanoviska příslušných orgánů státní správy až po vlastní stavební povolení. Po dokončení stavby jsme schopni také zajistit pro zákazníka kolaudaci vlastní stavby.

Veškeré rodinné domy jsou realizovány v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecně technických požadavcích na výstavbu a s příslušnými normami (jako jsou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb, ČSN 73 0580 – Denní osvětlení atd.).

Práce při výstavbě rodinných domů provádíme vlastními zaměstnanci. Provádíme zemní práce, vlastní výstavbou domu, uložení přípojek technické infrastruktury, provádění zpevněných ploch a oplocení s úpravou terénu až do předání hotového domu budoucímu majiteli. 

Jsme schopni také zajistit při realizovaných vybavení domů truhlářskými výrobky na míru (kuchyňská linka, vestavěné skříně atd.)